Fokkerij

Sport

Recreatie

Leistungsprüfung ook in Nederland

Bij het Haflinger Pferdezuchtverband Tirol (HPT) wordt dit verrichtingsonderzoek voor merries in het najaar gehouden. Merries die zowel de proef onder het zadel, als de aangespannen proef met goed gevolg hebben afgelegd, krijgen een hoofdletter L voor het stamboeknummer. Met het HPT is overeengekomen dat bij het HPT geregistreerde merries en ruinen van NHPS-leden de proef ook in Nederland kunnen afleggen. Wanneer u met een van uw haflingers deze test wilt afleggen, is hiervoor een mogelijkheid tijdens het Haflinger Event juni te Uden en/of tijdens de keuringsdagen in augustus. De test wordt beoordeeld door een KNHS-jurylid, bijgestaan door een vertegenwoordiger van het HPT. De aangespannen proef en de proef onder het zadel kunnen ook afzonderlijk (wel binnen 1 jaar) worden afgelegd. Heeft u hiervoor belangstelling, of wilt u nadere informatie, neem dan z.s.m. contact op met het secretariaat, tel. 0543 562350 of e-mail info@nhps.nl

LEISTUNGSPRÜFUNG VOOR MERRIES EN RUINEN

Het verrichtingsonderzoek voor merries is een eendaagse test (veldtest), waarbij de merries door de bezitter, dan wel de trainer worden voorgesteld. De test wordt afgenomen door een jurylid met FEI-erkenning of erkenning van de Nationale Hippische Sportbond en een vertegenwoordiger van het Haflinger Pferdezuchtverband Tirol.

Alle in het Zuchtbuch van het HPT ingeschreven merries kunnen aan het onderzoek meedoen en krijgen bij het behalen van voldoende punten de L (van leistungsgeprüft) voor het stamboeknummer in het paardenpaspoort vermeld.

Een positief afgelegde proef is een bestandsdeel voor het verkrijgen van de titel Elitemerrie.
Met ingang van 2016 kan de proef ook worden afgelegd door ruinen.

TOELATINGSEISEN

 • Toegelaten worden alle in het Hauptstutbuch ingeschreven merries welke 3 jaar of ouder zijn, evenwel mogen 3-jarige merries niet vóór 1 juni voorgesteld worden.
 • Toegelaten worden ruinen die zijn geregistreerd bij het NHPS/HPT.
 • De paarden moeten aan de commissie voorgesteld worden in een goede conditie, goed getraind en keurig verzorgd getoond worden.
 • Voor de menproef is een borsttuig voorgeschreven. Er wordt gemend met een lichte concourswagen (ca. 200-250 kg).
 • Ruiter en menner moeten correct en netjes gekleed zijn. Voor de ruiter is een helm verplicht.
 • De deelname is vrijwillig.
 • De verrichtingsonderzoeken voor het rijden en mennen mogen op verschillende tijdstippen afgelegd worden. Er mag echter niet meer dan 1 jaar tussen de twee proeven zitten.

BEOORDELINGSCRITERIA

Test A het testen van de basisgangen

De te beoordelen paarden worden in groepen van maximaal 4 paarden op aanwijzing van de jury onder het zadel voorgesteld in de drie basisgangen (stap, draf en galop).

Beoordeeld worden de natuurlijke bewegingen van de paarden in alle drie de basisgangen, op basis van de opleiding onder het zadel. Het niveau, waarop het paard is opgeleid, is voor de beoordeling niet maatgevend, doch voor een goede presentatie is een bepaald niveau vereist.

Uit de cijfers per gang wordt het gemiddelde cijfer voor de basisgangen verkregen.

Dit cijfert telt voor 30 % mee in het totaalresultaat.

Test B – dressuuraanleg

Beoordeeld wordt de aanleg om onder het zadel gereden te worden en niet de manier, waarop het paard bereden wordt, aan de hand van de volgende criteria:

 • Takt
 • Ontspanning
 • Gevoeligheid in de mond en aanleuning
 • Zelfhouding
 • Balans en bereidheid tot strekken
 • Reactie op de hulpen
 • Zitgevoel en elasticiteit
  De dressuuraanleg wordt door de jury en een gastruiter beoordeeld.

Het cijfer voor de aanleg telt voor 25 % mee in de uitslag.

Test C – aangespannen test enkelspan

In een eenvoudige proef worden getest de arbeidsstap, de arbeidsdraf en de uitgestrekte draf.

De aanleg voor het aangespannen rijden blijkt uit een juiste buiging en stelling, de ontspanning en de souplesse, evenals de actieve arbeid voor de wagen.

Twee weigeringen, leiden, evenals het verlaten van de baan, tot een negatieve beoordeling.

Dit cijfer telt voor 30 % mee in het eindresultaat.

Test D – Omgang/temperament

Bij deze beoordeling tellen opmerkzaamheid, evenwichtigheid en het temperament van het paard mee. In het bijzonder wordt gelet op braafheid en omgang met mensen.

Het opbeuren van voor- en achterbenen, evenals het opstappen en aanspannen voor de concourswagen, maken deel uit van deze proef, die voor 15 % meetelt in de uitslag.

AANVULLENDE BEPALINGEN

 • Vanaf het 4e (5e) levensjaar geldt een puntenaftrek van 5 %.
 • De test kan in twee gedeeltes worden afgelegd, maar het 2e gedeelte van de test moet in het opvolgende kalenderjaar worden afgelegd.
 • Als de test niet gehaald wordt, kan hij eenmaal opnieuw worden afgelegd.
 • De kosten voor de LP zijn volgens de kostenlijst van het HPT inclusief jurykosten, de cijferlijst en bijschrijving in de paardenpas.

TOTSTANDKOMING VAN DE UITSLAG

 • Puntenschema voor de totaalbeoordeling bij merries:

5.0 – 5.9 voldoende

6.0 – 6.5 bevredigend

6.6 – 7.0 goed

7.1 – 7.5 zeer goed

7.6 – uitstekend

 • Voor het slagen voor de proef is een minimumcijfer van 6.0 (bevredigend) vereist.
 • Het resultaat van de LP wordt in de paardenpas bijgeschreven

 

PROEF/PARCOURS AANGESPANNEN RIJDEN

Opgave 1 A Binnenkomen in arbeidsdraf

X Halthouden en groeten, Wegrijden in arbeidsdraf

C Rechterhand

Opgave 2 C-M-B Arbeidsdraf

B-E-B Volte

B-F-A Arbeidsdraf

Opgave 3 A-K-X-M-C Arbeidsstap

Opgave 4 C-H-E Arbeidsdraf

E-B-E Volte

E-K-A-F Arbeidsdraf

Opgave 5 F-B-M Uitgestrekte draf

Opgave 6 M-C-H Arbeidsdraf

H-E-K Uitgestrekte draf

Opgave 7 K-A-X Arbeidsdraf

X Halthouden – 10 seconden stilstaan, daarna groeten

Verlaten van de baan in arbeidsstap

Privacy Preferences
When you visit our website, it may store information through your browser from specific services, usually in form of cookies. Here you can change your privacy preferences. Please note that blocking some types of cookies may impact your experience on our website and the services we offer.